Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst HorSeMolen ten aanzien van de website www.horsemolen.com en www.horsemolenanimalcare.com en overige websites van HorSeMolen u op de volgende uitgangspunten:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van HorSeMolen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HorSeMolen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door HorSeMolen met constante zorg en aandacht samengesteld. Het kan desalniettemin voorkomen dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HorSeMolen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie over de producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel HorSeMolen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is HorSeMolen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van HorSeMolen welke geen eigendom zijn van HorSeMolen, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van HorSeMolen. Hoewel HorSeMolen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door HorSeMolen worden onderhouden wordt afgewezen.

HorSeMolen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.